Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 28/05/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 18.490.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 04/06/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 18.490.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 07/06/2024

Phương tiện: China Southern Airlines

Giá: 15.690.000 đ

Du lịch Trung Quốc bay thẳng hàng không 4 SAO CHINA SOUTHERN AIRLINES.

Tour Trung Quốc - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 09/06/2024

Phương tiện: China Southern Airlines

Giá: 15.690.000 đ

Một chuyến hành trình tuyệt vời để khám phá những địa điểm hấp dẫn và truyền thống lâu đời của Trung Quốc.

Tour Trung Quốc - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 14/06/2024

Phương tiện: China Southern Airlines

Giá: 15.690.000 đ

Bay thẳng hàng không 4 sao China Southern Airlines

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 15/06/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 19.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 18/06/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 19.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 20/06/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 19.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 21/06/2024

Phương tiện: China Southern Airlines

Giá: 15.690.000 đ

Bay thẳng hàng không 4 sao China Southern Airlines

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 29/06/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 19.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Lệ Giang - Shangrila - Hành Trình No Shopping

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 02/07/2024

Phương tiện: Ruili Airlines

Giá: 19.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc hot nhất hiện nay: Lệ Giang - Shangrila, bay thẳng Ruili Airlines.

Tour Trung Quốc - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 05/07/2024

Phương tiện: China Southern Airlines

Giá: 15.690.000 đ

Bay thẳng hàng không 4 SAO China Southern Airlines.

 

326 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
  028 3526 4168 | 0934 043 188
  www.vinagrouptravel.com