Tour du lịch Nhật Bản

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 6N5Đ

Ngày khởi hành: 07/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 24.990.000 đ
Cung đường Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo. 
 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 5N4Đ

Ngày khởi hành: 13/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 21.990.000 đ
Cung đường Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nikko

 

 

 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 6N5Đ

Ngày khởi hành: 21/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 24.990.000 đ
Cung đường Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo. 
 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 6N5Đ

Ngày khởi hành: 24/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 26.990.000 đ
Cung đường Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo. 
 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 5N4Đ

Ngày khởi hành: 27/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 21.990.000 đ
Cung đường Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nikko

 

 

 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 6N5Đ

Ngày khởi hành: 31/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 26.990.000 đ
Cung đường Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo. 
 

Tour Nhật Bản - Rực Rỡ Sắc Màu Mùa Thu

Thời gian: 5N4Đ

Ngày khởi hành: 31/10/2023

Phương tiện: VietJet Air

Giá: 21.990.000 đ
Cung đường Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nikko

 

 

 

Tour Nhật Bản: Khám Phá Cung Đường Vàng Nổi Tiếng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 04/11/2023

Phương tiện: Vietjet Air

Giá: 26.990.000 đ

Khám phá Cung Đường Vàng  - Cung đường nổi tiếng nhất Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo.

Tour Nhật Bản: Khám Phá Cung Đường Vàng Nổi Tiếng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 07/11/2023

Phương tiện: Vietjet Air

Giá: 26.990.000 đ

Khám phá Cung Đường Vàng  - Cung đường nổi tiếng nhất Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo.

Tour Nhật Bản: Khám Phá Cung Đường Vàng Nổi Tiếng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 11/11/2023

Phương tiện: Vietjet Air

Giá: 26.990.000 đ

Khám phá Cung Đường Vàng  - Cung đường nổi tiếng nhất Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo.

Tour Nhật Bản - Mùa Lá Đỏ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Ngày khởi hành: 12/11/2023

Phương tiện: All Nippon Airways

Giá: 24.990.000 đ

Thưởng thức vẻ đẹp mùa thu lá đỏ ở Nhật Bản - mùa đẹp nhất trong năm. Cung đường 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀𝐒𝐇𝐈 - 𝐅𝐔𝐉𝐈 - 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎.

Tour Nhật Bản: Khám Phá Cung Đường Vàng Nổi Tiếng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Ngày khởi hành: 14/11/2023

Phương tiện: Vietjet Air

Giá: 26.990.000 đ

Khám phá Cung Đường Vàng  - Cung đường nổi tiếng nhất Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ  – Tokyo.

326 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
  028 3526 4168 | 0934 043 188
  www.vinagrouptravel.com