Tour du lịch Hàn Quốc

Tour Hàn Quốc - Seoul - Nami - Everland

Thời gian: 4 ngầy 4 đêm

Ngày khởi hành: 02/08/2024

Phương tiện: T'way Air

Giá: 16.990.000 đ

Du lịch Hàn Quốc mùa hè với hành trình Seoul, Nami, Everland.

Tour Hàn Quốc - Seoul - Nami - Everland

Thời gian: 4 ngầy 4 đêm

Ngày khởi hành: 09/08/2024

Phương tiện: T'way Air

Giá: 16.990.000 đ

Du lịch Hàn Quốc mùa hè với hành trình Seoul, Nami, Everland.

Tour Hàn Quốc - Seoul - Nami - Everland

Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

Ngày khởi hành: 06/09/2024

Phương tiện: T'way Air

Giá: 11.990.000 đ

Du lịch Hàn Quốc mùa hè với hành trình Seoul, Nami, Everland.

Tour Hàn Quốc - Seoul - Nami - Everland

Thời gian: 4N4Đ

Ngày khởi hành: 11/09/2024

Phương tiện: T'way Air

Giá: 11.990.000 đ

Du lịch Hàn Quốc mùa hè với hành trình Seoul, Nami, Everland. 

326 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
  028 3526 4168 | 0934 043 188
  www.vinagrouptravel.com