Giới thiệu

Ngày 01/06/2018

 -  21766 Lượt xem

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI & BẢN GIAO ƯỚC VĂN HÓA CỦA VINA GROUP

I/ TẦM NHÌN:

Bằng khát vọng vươn xa trong ngành du lịch Việt Nam cũng như quốc tế, VINA GROUP phấn đấu trở thành top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế hàng đầu TP HCM

II/ SỨ MỆNH: “Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng”

III/ GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 

Đồng đội

 • Đối với VINA GROUP tinh thần đồng đội là vũ khí hạng nặng, là sức mạnh tập thể. Do vậy tinh thần đồng đội là yếu tố mà ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu.

Năng động

 • Luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện sự năng động trong tất cả các hoạt động của công ty.

Sáng tạo

 • Khi có sự không phù hợp hoặc trở ngại trong công việc phải suy nghĩ và chọn ngay biện pháp thay thế, khắc phục hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa sự tái lập.
 • Chủ động đề xuất các giải pháp mới không theo lối mòn khi xử lí công việc phát sinh hoặc những vấn đề trong quá trình làm việc.

Hiệu quả

 • Là thước đo cuối cùng cho việc đánh giá công việc.
 • Luôn thể hiện đầy đủ quyết tâm, nhiệt tình, tích cực trong công việc.
 • Cùng nhau hưởng ứng giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí bằng các việc làm thiết thực tại từng vị trí công việc.

Tôn trọng

 • Luôn lắng nghe ý kiến, chia sẻ của mọi người trên tinh thần cầu thị.
 • Thể hiện sự thân thiện quý mến nhau, thiện chí trong xây dựng và duy trì mối quan hệ.
 • Phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để có thể cảm thông, đồng cảm & thấu hiểu.
 • Cạnh tranh lành mạnh, không có thái độ hiềm khích đố kỵ, xem thường người khác.

Cam kết

 • VINA GROUP cam kết luôn nói phải giữ lời. Với phương châm “Cho đi là nhận lại”.

IV/ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ:

Ứng xử nội bộ:

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là 1 phần văn hoá của doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp sẽ là nguồn nội lực to lớn của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển.

Ứng xử của nhân viên với công ty:

 • Tuân thủ thực hiện và nâng cao giá trị cốt lõi của công ty.
 • Bằng trái tim chân chính & việc làm thiết thực, giữ gìn và tôn tạo uy tín của VINA GROUP.
 • Tránh những việc làm gây tổn hại đến hình ảnh, kinh tế công ty.
 • Tận tuỵ với công việc, làm hết sức mình, thể hiện đầy đủ lương tâm nghề nghiệp.
 • Công tâm, khách quan, trung thực khi có ý kiến phán xét bất kỳ sự việc gì phát sinh trong VINA GROUP.
 • Đề cao tinh thần hợp tác, tinh thần đồng đội.
 • Hưởng ứng tích cực đối với những chính sách cải cách, đổi mới của VINA GROUP.
 • Nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc của BGD đề ra.

Ứng xử giữa các đồng nghiệp:

 • Thiện chí hợp tác, sẳn sàng chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau.
 • Luôn tận tâm chia sẻ công việc, kinh nghiệm làm việc.
 • Tương thân, tương trợ lẫn nhau.
 • Sẵn lòng nghe góp ý, trao đổi ý kiến. Luôn bình tâm khi nghe những ý kiến trái ngược.
 • Góp ý bằng sự chân thành, khách quan, không nên phán xét, đả kích người khác.
 • Không vì bộc trực, nóng giận mà có hành vi, lời nói xúc phạm tổn thương đến người khác.
 • Chủ động thiện chí trong mọi vấn đề giải quyết mâu thuẫn, không để xảy ra xung đột.
 • Thẳng thắn thừa nhận & sửa chữa sai lầm nếu có, thành thật xin lỗi khi mình mắc phải lỗi.

Ứng xử cấp trên với cấp dưới:

 • Phân công bố trí đúng người đúng việc.
 • Thưởng phạt công minh, không quát mắng hay trù dập cấp dưới.
 • Luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân viên.
 • Luôn quan tâm đến những phản hồi của nhân viên với tinh thần cầu thị.
 • Giải quyết kịp thời những xung đột, mâu thuẫn phát sinh.
 • Động viên, khích lệ, tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực và có cơ hội phát triển.
 • Tinh tế trong góp ý, tránh những ngôn từ gây xúc phạm đến nhân viên.
 • Gương mẫu trong công việc, nhất quán trong lời nói.

Ứng xử cấp dưới với cấp trên:

 • Tôn trọng, tích cực, hiệu quả.
 • Tin tưởng hợp tác, tôn trọng vai trò quản lí của cấp trên.
 • Không so bì, kèn cưa, né tránh, đùn đẩy công việc.
 • Chấp hành sự bố trí, phân công công việc, công tác.
 • Làm hết sức mình để đạt được hiệu quả trong công việc.
 • Trung thực trong báo cáo công việc, thành thật nhận sai lỗi, khuyết điểm trong quá trình làm việc.
 • Chủ động đề xuất những ý kiến hay.
 • Tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng bộ máy công ty.

Ứng xử với bên ngoài:

Ứng xử với khách hàng:

 • Luôn nhẹ nhàng trong lời nói, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng.
 • Luôn làm khách hàng hài lòng vì “KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI TRẢ LƯƠNG CHO CHÚNG TA”.
 • Luôn thể hiện được thái độ thân thiện, hoà nhã, ân cần & hiếu khách.
 • Tiếp nhận & xử lí thông tin kịp thời chính xác, chính đáng nội dung của khách hàng cần truyền đạt.
 • Không thất hứa với khách hàng.
 • Cung cấp đầy đủ và đảm bảo tính trung thực, độ tin cậy thông tin.
 • Cam kết thực hiện đúng chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Ứng xử với đối tác:

 • Hợp tác phát triển đôi bên cùng có lợi với tinh thần “WIN –WIN”
 • Bình đẳng tôn trọng với nhau, hướng đến sự thống nhất và bền vững.
 • Tuân thủ luật pháp, tôn trọng văn hoá, đảm bảo quyền lợi của hai bên.
 • Công bằng, thiện chí, hợp tác, tôn trọng và giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Ứng xử với cổ đông:

 • Uy tín, công khai minh bạch thông tin.
 • Duy trì thực hiện quy chế quản trị công ty.
 • Duy trì quy trình kiểm toán theo quy định để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư.
 • Thông báo đầy đủ tình hình hoạt động đến các cổ đông.

Ứng xử với cơ quan quản lí công quyền:

 • Trách nhiệm, thiện chí hợp tác.
 • Chấp hành tuân thủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
 • Thể hiện sự hợp tác và đáp ứng kịp thời các yêu cầu đối với các cơ quan thẩm quyền chức năng trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ứng xử với cộng đồng xã hội:

 • Trách nhiệm & thể hiện lòng tương thân tương ái.
 • Động viên nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện, thiện nguyện.
 • Luôn giữ mối quan hệ tốt với địa phương làm việc.

V/: NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Để đảm bảo các hoạt động điều hành công ty được thông suốt, phát huy dân chủ & tính tự nguyện tự giác mỗi nhân viên nâng cao hiệu lực quản lí, hướng đến thực hiện và đạt được tầm nhìn VINA GROUP, nguyên tắc kiểm soát và tổ chức công việc được thực thi trên cơ sở:

 • Chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn thể hiện qua bản mô tả công việc.
 • Quy trình công việc với các bước công việc của từng quá trình hoặc từng công đoạn nào đó được kiểm soát và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bước.
 • Đánh giá hiệu quá công việc theo định kỳ từ sự so sánh kết quả hoàn thành với mục tiêu được thiết lập và một số tiêu chí kèm theo. Đảm bảo sự khách quan – công bằng- khoa học trong đánh giá.
 • Truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, được thể hiện qua website, quảng cáo, hội nghị, đào tạo, hoạt động vui chơi…

VI/: NGUYÊN TẮC QUẢN LÍ & RA QUYẾT ĐỊNH

 • Nguyên tắc quản lí dựa trên cơ sở quy chế dân chủ, quy chế điều hành hoạt động công ty.
 • Nguyên tắc ra quyết định trên cơ sở thận trọng, đảm bảo tính khách quan, thấu tình đạt lí.

VII/: QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

Nội bộ

 • Không né tránh mâu thuẫn.
 • Giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đẩy thiện chí tích cực sẽ khuyến khích sự sáng tạo, đem lại kết quả tốt hơn trong công việc.
 • Kịp thời phát hiện, giải quyết ngay khi mới phát sinh trên tinh thần xây dựng, tạo sự hoà hợp, không theo hướng thắng thua.
 • Tạo điều kiện, cơ hội để mọi người được bày tỏ chính kiến, sự đất đồng quan điểm, thích nghi với văn hoá, phản biện để cùng lắng nghe, chia sẻ, giải toả những xung đột về tư tưởng & sự ức chế tâm lý.

Đối tác

 • Không né tránh mâu thuẫn trong đàm phán, thương lượng & những xung đột về quyền lợi trong quan hệ công việc.
 • Thiện chí cùng ngồi với nhau để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trên tinh thần bình đẳng, lý tình trọn vẹn, đôi bên cùng có lợi.

VIII/: TRANG PHỤC & NGÔN NGỮ GIAO TIẾP

Đồng phục – phong cách chuyên nghiệp & nét đẹp tại công sở.

Quy định về trang phục

 • Thứ 2,4,6 mặc sơ mi
 • Tất cả nhân viên đều phải mặc đồng phục áo thun ngày thứ 3,5.
 • Mặc trang phục đẹp, lịch sự trong hội nghị, hội thảo.

Giao tiếp

 • Thể hiện sự hiếu khách, ân cần niềm nở.
 • Ăn nói từ tốn, diễn đạt dễ hiểu, âm lượng đủ nghe.
 • Trao đổi ngắn gọn, không dong dài, có điểm nhấn.

Giao tiếp trực tiếp:

 • Giữa nhân viên với nhau.
 • Niềm nở và thân thiện.
 • Không tranh cãi gay gắt hay đả kích nhau.
 • Không sử dụng ngôn từ gây mất lịch sự phản cảm.

Giao tiếp qua điện thoại:

 • Khi nghe điện thoại.
 • Câu chào đầu tiên “ Dạ! VinaGroup xin nghe”.
 • Giữ chất giọng đầm ấm, ngọt ngào, thân mật, âm lượng vừa nghe, không quá lớn cũng không nhỏ.
 • Sử dụng những từ ngữ: xin chào, xin lỗi, xin cám ơn.
 • Chốt lại nội dung sau khi giao tiếp.
 • Khi gọi ra ngoài.
 • Chuẩn bị nội dung trước khi gọi.
 • Bắt đầu từ việc chào hỏi, xưng danh, công ty trước khi đề cập đến nội dung giao tiếp.
 • Nói ngắn gọn, rõ ràng tập trung vào nội dung cần trao đổi

Giao tiếp qua email:

 • Khi nhận được email cần phải phản hồi nhanh nhất, không quá 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được email.
 • Khi viết email cần lưu ý những vấn đề sau:
 1. Email phải có chủ đề, ngắn gọn dễ hiểu.
 2. Nội dung email cô đọng, xúc tích.
 3. Rà soát nội dung, câu chữ, không mắc lỗi chính tả.
 4. Cuối thư phải cám ơn.
 5. Thư gửi đi phải có file chữ ký theo biểu mẫu của công ty.

Giao tiếp trong cuộc họp:

 • Chuẩn bị đầy đủ nội dung thông báo của cuộc họp.
 • Chuyển điện thoại sang chế độ rung.
 • Không nói lớn tiếng và làm việc riêng.
 • Đến đúng giờ.
 • Không chỉ trích, đã kích nhau trong cuộc họp.

Cuối cùng qua nội dung bản giao ước văn hoá này, xây dựng văn hoá doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra những giá trị mình mong muốn, mà đòi hỏi sự nỗ lực đồng tâm thực hiện của tất cả anh em trong công ty. Giao ước văn hoá phải được truyền thông và anh em tuân thủ thực hiện để tạo một giá trí bền vững nâng tầm thêm thương hiệu của VINA GROUP TRAVEL JSC, tạo bệ phóng tốt để công ty biến tầm nhìn thành hiện thực, thoả lòng mong đợi & kỳ vọng của mọi người tại ngôi nhà chung VINA GROUP TRAVEL JSC

Hãy cùng nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu cùng nhau hành động để VINA GROUP TRAVEL JSC trở thành top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế hàng đầu TPHCM.